Wetenschappelijke Adviesraad

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van SWOV heeft als taak het bestuur en de directie van SWOV te adviseren en zo de onderzoekskwaliteit te bevorderen. De leden van de WAR vertegenwoordigen verschillende wetenschappelijke disciplines. 
 
Op 31 december 2021 bestond de Wetenschappelijke Adviesraad uit: 

  • dhr. prof. dr. G.P. van Wee (TU Delft), voorzitter; 
  • dhr. prof. dr. K.A. Brookhuis (Rijksuniversiteit Groningen)
  • dhr. prof. dr. ir. R.E.C.M. van der Heijden (Radboud Universiteit); 
  • mw. prof. dr. M.H. Martens (Universiteit Twente/TNO Human Factors); 
  • dhr. prof. dr. G. Wets (Universiteit Hasselt, België); 
  • dhr. dr. H.L. Stipdonk (Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid).