661 verkeersdoden in 2019

In 2019 zijn 661 doden gevallen in het Nederlandse verkeer: slechts 17 doden minder dan in 2018, zo blijkt uit cijfers die het CBS 15 april heeft gepubliceerd. In dat jaar nam het aantal mensen dat in het wegverkeer omkwam nog met bijna 11% toe. De verkeersveiligheid in Nederland is de afgelopen jaren niet verbeterd.

De kille cijfers van vandaag onderstrepen het belang van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030. Minister van Nieuwenhuizen heeft daarin de ambitie uitgesproken om naar nul verkeersslachtoffers te gaan in 2050. Om hieraan bij te dragen heeft het kabinet eind vorig jaar 50 miljoen euro per jaar vrijgemaakt om gemeentelijke en provinciale wegbeheerders te ondersteunen bij het nemen van effectieve verkeersveiligheidsmaatregelen, zoals het veiliger maken van gemeentelijke en provinciale wegen. Naast het nemen van maatregelen die verkeersongevallen moeten voorkomen, is het ook belangrijk om te blijven leren van ongevallen in het verkeer, onder andere door van elk dodelijk ongeval de toedracht te onderzoeken.

Eind 2020 publiceert SWOV haar jaarlijkse Monitor Verkeersveiligheid, met daarin een nadere analyse van de ongevallencijfers over zowel verkeersdoden als ernstig verkeersgewonden.

Lees meer in de geactualiseerde SWOV-factsheet Verkeersdoden in Nederland.