Aantal verkeersslachtoffers moet in 2030 gehalveerd zijn

Het aantal verkeersslachtoffers in Nederland moet in 2030 zijn gehalveerd. Deze oproep aan het demissionaire kabinet staat in een – op 8 juli aan genomen – motie van het CDA. Hiermee sluit Nederland aan bij het halveringsdoel van de Europese Unie en de Verenigde Naties. Eerder riep de Verkeersveiligheidscoalitie de politiek op om concrete tussendoelen te formuleren op weg naar nul verkeersslachtoffers in 2050.

In het regeerakkoord dat het huidige kabinet in 2017 sloot, werd verkeersveiligheid al als ‘nationale prioriteit’ genoemd.