De Nederlandse verkeersveiligheid in internationaal perspectief

De factsheet Nederland in internationaal perspectief is geactualiseerd. Met de huidige aantallen verkeersdoden bevindt ons land zich internationaal gezien nog net in de top 10: qua mortaliteit (aantal verkeersdoden per inwoneraantal) is Nederland achtste van de 38 beschouwde EU- en OECD-landen en tiende van 23 beschouwde EU- en OECD-landen qua overlijdensrisico (aantal doden per afgelegde afstand).

Hoewel Nederland het qua mortaliteit en overlijdensrisico dus nog relatief goed doet, laten de ontwikkelingen in het aantal verkeersdoden tussen 2009 en 2018 zien dat ons land tot de slechtst presterende landen hoort.