Afname aantal verkeersdoden in 2021: Onderzoeken of trend zich keert

Vorig jaar kwamen er 582 mensen om in het verkeer: Achtentwintig minder dan in 2020. Het afgelopen jaar is daarmee het derde jaar op rij dat het aantal verkeersdoden afnam. Dit blijkt uit de cijfers die het CBS op 13 april heeft gepubliceerd. SWOV gaat nader analyseren welke ontwikkelingen hieraan hebben bijgedragen.  

‘Voor ons is het nu de eerste vraag of deze daling toeval is, een gevolg van de coronacrisis of dat er andere factoren een rol hebben gespeeld. Daarnaast willen we natuurlijk ook graag weten of er met deze cijfers een einde is gekomen aan de stagnatie in de daling van het aantal verkeersdoden’, zegt SWOV-directeur Martin Damen. ‘We moeten hierbij wel constateren dat er in 2008 nog vanuit werd gegaan dat een daling tot maximaal 500 verkeersdoden in 2020 haalbaar moest zijn, maar dat we dat punt nog steeds niet hebben bereikt.’ 

Doelstellingen 2030 en 2050

De huidige verkeersveiligheidsdoelstellingen zijn nog ambitieuzer dan die voor 2020: in 2030 moet het aantal verkeersslachtoffers zijn gehalveerd en in 2050 zouden er zelfs geen verkeersslachtoffers meer mogen vallen. ‘Dat is een enorme opgave en willen we die waarmaken, dan zijn hiervoor verregaande, en soms minder populaire maatregelen nodig. Van veel maatregelen weten we dat ze bewezen effectief zijn, zoals het investeren in veiliger weginrichting en het intensiveren van handhaving door de politie. 

De factsheet Verkeersdoden in Nederland gaat nader in op de CBS-cijfers.