Divera Twisk: afscheid van SWOV, hoogleraar Down Under

Op dinsdag 27 maart nam SWOV-onderzoeker Divera Twisk afscheid wegens het bereiken van de (bijna) pensioengerechtigde leeftijd. Maar van stoppen met werken is voorlopig geen sprake: Divera wordt met ingang van 1 mei 2018 hoogleraar Verkeersveiligheid aan Queensland University of Technology in Brisbane CARRS-Q, Australië.

Het afscheid officiële van Divera Twisk werd voorafgegaan door de Kennisdag Fietsveiligheidsonderzoek, georganiseerd door de Nationale Onderzoeksagenda Fietsveiligheid (NOaF). Thema van de dag was ’Hoe wetenschappelijk onderzoek kan (of zou moeten) leiden tot beleid’.

Jonge wetenschapers waren eerder door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opgeroepen om een onderzoeksvoorstel te pitchen naar oorzaken en preventie van fietsongevallen, waaruit direct maatregelen voor beleid te herleiden zijn. De pitch van Michiel de Zeeuw, student aan de Hogeschool Windesheim Flevoland was het winnende voorstel.
Zijn onderzoek richt zich op de subjectieve (beleving en ervaring) en objectieve (wegontwerp) verkeersveiligheid van fietsende senioren. Michiel wint hiermee deelname aan de International Cycling Safety Conference (ICSC2018), op 10 en 11 oktober aanstaande in Barcelona plaatsvindt.

In het middagprogramma hebben Agnieszka Stelling (SWOV) en Karin Klein-Wolt (VeiligheidNL) de resultaten van hun onderzoek over ‘appen/telefoongebruik op de fiets’ gepresenteerd. Hoewel de onderzoekers geen relatie gevonden tussen telefoongebruik en zelf-gerapporteerde incidenten, kunnen we niet concluderen dat het telefoongebruik zonder risico’s is.

Dick de Waard (RUG) ging nader in op wat er gedaan kan worden aan de inrichting van een fietspad opdat deze voor oudere fietsers veiliger wordt. Riske Meijer (TNO) presenteerde wat automatisering kan betekenen voor fietsers. TNO werkt aan algoritmes die fietsersgedrag kunnen voorspellen, maar ook wat er gedaan wordt vanuit de auto industrie om de fietser te beschermen, en hoe infrastructuur veiliger gemaakt kan worden voor fietsers.