European Transport Safety Council: ‘Verplicht ABS ook voor motoren onder de 125cc’

De European Transport Safety Council (ETSC) roept de Europese Unie en Europese nationale regeringen op om antiblokkeerremsystemen (ABS) verplicht te stellen op alle nieuwe motorfietsen, dus ook onder de 125cc.  Zij doen dit in een nieuw rapport dat op 29 maart 2023 is gepubliceerd over de stand van zaken op het gebied van motorveiligheid in Europa.

Uit het rapport blijkt dat in 2021 in de EU 3.891 mensen omkwamen bij een motor- of bromfietsongeval. In het rapport doet de ETSC meer aanbevelingen die de verkeersveiligheid voor motor- en bromfietsen zouden moeten vergroten, zoals het standaardiseren van de minimum leeftijd van 16 jaar om op een bromfiets te mogen rijden, verplichte technische inspecties en betere handhaving op snelheid en helmdracht.

Op dit moment  voert SWOV een diepteonderzoek uit naar motorongevallen