Geactualiseerd: Factsheet De invloed van het weer op de verkeersveiligheid

De SWOV-factsheet De invloed van het weer op de verkeersveiligheid is geactualiseerd. Behalve op de risico’s van slechte weersomstandigheden, gaat de factsheet ook in op het effect van hoge temperaturen. Onderzoeken uit China, Italië en de Verenigde Staten laten zien dat de kans op een ongeval bij hoge temperaturen toeneemt, met ruim 3% tot wel 20%.

Een belangrijke oorzaak voor het verhoogde ongevalsrisico bij hoge temperaturen is dat hitte effect heeft op het gedrag van verkeersdeelnemers, bijvoorbeeld door een slechtere nachtrust, afname van de reactiesnelheid en concentratie, en het sneller geïrriteerd raken. Dat steeds meer auto’s airco hebben, helpt om de temperaturen tijdens de rit beheersbaar te houden.