Geactualiseerde Duurzaam Veilig-visie: naar een slachtoffervrij verkeer

De in de jaren negentig ontwikkelde visie Duurzaam Veilig Wegverkeer is geactualiseerd. Het doel: maximale verkeersveiligheid voor iedereen, met een slachtoffervrij verkeerssysteem als ultieme ambitie. Deze ambitie komt ook tot uitdrukking in de ondertitel die Duurzaam Veilig Wegverkeer heeft meegekregen – ‘Principes voor ontwerp en organisatie van een slachtoffervrij verkeerssysteem’; door bij de inrichting van het wegverkeer in Nederland consequent te vertrekken vanuit een aantal leidende principes, kan het aantal verkeersslachtoffers verregaand worden teruggedrongen.

Het is de tweede actualisering van de Visie Duurzaam Veilig. De eerste vond plaats in 2005. SWOV-directeur Peter van der Knaap: ‘Deze tweede actualisering – ook wel afgekort tot DV3 – beslaat de periode 2018-2030.

De Duurzaam Veilig-aanpak heeft ons land veel slachtoffers bespaard en wordt internationaal samen met het Zweedse ‘Vision Zero’ als hét voorbeeld van de ‘safe system’-aanpak geprezen. SWOV heeft het initiatief genomen tot deze vernieuwde visie, die tot stand is gekomen dankzij de inbreng van een groot aantal organisaties.