Geautomatiseerde video-analyse: inzicht in effectiviteit van herinrichting kruispunten

Met behulp van geautomatiseerde waarneming en analyse van verkeersstromen en -conflicten heeft SWOV het effect van de herinrichting van twee Haagse kruispunten Van Alkemadelaan-Wassenaarseweg en Jonckbloetplein onderzocht. Hiervoor werden videobeelden die gedurende voor en na de herinrichting zijn gemaakt aan waarnemingssoftware gekoppeld. Waar videobeelden voorheen visueel moesten worden beoordeeld, is dit nu geautomatiseerd gebeurd.

Projectleider Gert Jan Wijlhuizen van SWOV: ‘Deze methode, waarvoor inmiddels meerdere softwarepakketten op de markt zijn, is sterk in ontwikkeling. De verwachting is dat ze in toenemende mate geschikt zullen zijn voor gebruik in verkeersveiligheidsonderzoek. Dat kan, zoals in deze studie, gaan om het evalueren van interventies tussen fietsers en motorvoertuigen op kruispunten. Maar ook is het mogelijk om met deze methode het verkeersproces te analyseren en zo te bepalen welke locaties relatief gevaarlijk zijn en in aanmerking komen voor maatregelen.’

Kruispunten Van Alkemadelaan-Wassenaarseweg en Jonckbloetplein

Op de twee kruispunten in Den Haag bleek na het onderzoek dat de fietsoversteek erop vooruit is gegaan. De wijzigingen hebben ertoe geleid dat het aantal conflicten tussen fietsen en motorvoertuigen op de geanalyseerde locaties is afgenomen: een aanwijzing dat het daar voor fietsers veiliger is geworden.

Op beide kruispunten zijn o.a. de fietsoversteken ‘uitgebogen’, dat wil zeggen verder van het kruisingsvlak geplaatst. Het zicht van een afslaande automobilist op een gelijktijdig rechtdoor gaande fietser is daardoor verbeterd. Een andere aanpassing is dat fietsers in bepaalde situaties apart groen licht krijgen, dus zonder dat ze kruisend gemotoriseerd verkeer kunnen tegenkomen dat tegelijkertijd groen heeft.