Gepubliceerd: Inventarisatie van beschikbare dodehoeksystemen

SWOV heeft in opdracht van Shell Global Solutions International B.V. een inventarisatie uitgevoerd van systemen die dode hoeken rondom grote voertuigen zoals vrachtauto’s en bussen monitoren; zogeheten Blind Spot Monitoring Systems (BSMS). Het bleek niet mogelijk om op basis van wetenschappelijk relevante criteria een oordeel te geven over de kwaliteit van beschikbare BSMS’en. Hiervoor ontbrak er te veel informatie over de detectieprestaties en bruikbaarheid van de systemen doordat fabrikanten deze informatie niet of nauwelijks delen (zoals het aantal valse alarmen, het aandeel van de detectieprestaties, gemiste doelstellingen).

Nadat een valide beoordeling op basis van detectieprestaties en bruikbaarheid van de systemen niet goed mogelijk bleek, heeft SWOV gekeken naar van zeven ‘alternatieve’ criteria om BSMS’en te beoordelen, maar ook hierover was er slechts beperkt informatie beschikbaar.

De zeven criteria:

  1. de mate waarin het kwetsbare verkeersdeelnemers kan waarnemen;
  2. de mate waarin de sensoren bestendig zijn tegen vocht en vuil van buitenaf;
  3. het horizontale en verticale waarnemingsveld;
  4. het bereik van de waarneming;
  5. de situaties waarin het systeem wordt geactiveerd (standaard ‘aan’ of alleen in vooraf gedefinieerde situaties?) ;
  6. de mate waarin de systemen voldoen aan de richtlijnen van de UNECE;
  7. de eenheidskosten van een systeem;

Bedrijven die zich voor hun voertuigpark willen oriënteren op BSMS’en, kunnen volgens SWOV het beste systemen kiezen die voldoen aan de richtlijnen van de UNECE (United Nations Economic Commission for Europe); UNECE-richtlijnen 151, 158 en 159 zijn door de EU sinds juli 2022 al verplicht gesteld voor alle nieuwe voertuigen die zijn voorzien van een BSMS. Die verplichting geldt (nog) niet voor retrofittoepassing.

SWOV geeft aan dat vlooteigenaren de zeven ‘alternatieve criteria’ als aanvulling kunnen gebruiken voor een andere beoordeling van een BSMS dat al aan de UNECE-richtlijnen voldoet.