Gepubliceerd: Verkeersveiligheidsprognose voor de update van de IMA-2021

Elke vier jaar voert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een Integrale Mobiliteitsanalyse uit (IMA). Voor de IMA-2021 heeft SWOV een verkeersveiligheidsprognose uitgevoerd, zowel voor aantallen slachtoffers als voor de maatschappelijke kosten die daaraan verbonden zijn.

In 2023 vond een tussentijdse update van de IMA-2021 plaats, waarvoor SWOV de verkeersveiligheidsprognose tot 2040 heeft geactualiseerd. Het rapport Verkeersveiligheidsprognose voor de update van de IMA-2021 doet hiervan verslag.