Geschikte methode ontbreekt voor het bepalen van hoeveelheid alcohol en drugs in verkeer

Het ontbreekt in Nederland aan een geschikte methode om te meten hoeveel er met alcohol en drugs wordt gereden. Tot nu toe worden hiervoor gegevens van de bekende grootschalige fuikcontroles gebruikt. Door social media weten automobilisten deze controles echter steeds vaker te ontwijken. Bovendien wordt er bij de fuikcontroles alleen op alcohol gecontroleerd en niet op drugs. Metingen gebaseerd op aselecte controles tijdens reguliere politiesurveillances bieden mogelijkheden om ook zicht te krijgen op drugs in het verkeer. Maar deze werkwijze heeft ook nadelen, zo laat een proefopzet zien die SWOV in samenwerking met de politie uitvoerde. Dit staat in SWOV-rapport Het meten van alcohol- en drugsgebruik in het verkeer tijdens reguliere politiesurveillances dat vandaag is gepubliceerd.