Interactie van voetgangers en fietsers met automatisch transport (SIPCAT)

Op maandag 5 juli vond de kick-off van het project ‘SIPCAT’ plaats. Het project onderzoekt de interactie van voetgangers en fietsers met automatisch transport in een 3D Virtual Reality omgeving. Deze Virtual Reality omgeving is een kopie, ofwel ‘Digital Twin’, van het Marineterrein Amsterdam Living Lab. Experimenten kunnen op deze manier op het daadwerkelijke Marineterrein plaatsvinden én in de virtuele kopie in Virtual Reality. De experimenten dragen bij aan kennisontwikkeling op het gebied van 1) interactie van voetgangers en fietsers met automatisch transport en 2) de toepasbaarheid van Virtual Reality in dit type onderzoek.

Het project wordt geleid door de TU Delft en ontvangt financiering vanuit de door NWO en TKI Dinalog ontwikkelde call 'Accelerator 2020'. SWOV draagt bij als consortiumpartner vanuit haar expertise op het gebied van interactie met zelfrijdende voertuigen.