Kenniscafé Voetgangerongevallen

Op 13 april vond het Kenniscafé over Voetgangerongevallen plaats, georganiseerd door VeiligheidNL, CROW en SWOV. Het begrip voetgangerongevallen gaat veel verder dan alleen de definitie van een ‘verkeersongeval met voetgangers’: ook een val, bijvoorbeeld door de slechte staat van de infrastructuur, wordt hieronder begrepen.

Mede door een incomplete registratie is er nog maar weinig zicht op de werkelijke omvang van dit probleem. Duidelijk is wel dat er bewuster zal moeten wordt nagedacht over de inrichting en kwaliteit van de openbare ruimte: hoe worden looproutes gepland, kunnen obstakels worden vermeden, zijn er voldoende rustplekken? Laatstgenoemd aspect is met name van belang met het oog op de vergrijzing. Voor deze doelgroep kan ook valpreventie veel letsel voorkomen. Valpreventieprogramma’s bevatten o.a. beweegprogramma’s die zich richten op spierkracht, mobiliteit en balans.

Tijdens het kenniscafé bleek dat de afzonderlijke ‘werelden’ – veiligheid, ruimtelijk ontwerp en beleid – hun kennis en expertise in nauwer verband zouden moeten delen in een gezamenlijke aanpak van voetgangerongevallen.