Monitor Beleidsimpuls Verkeersveiligheid 2015

De Monitor Beleidsimpuls Verkeersveiligheid 2015 bespreekt de ontwikkelingen in de verkeersveiligheid en de genomen maatregelen tot en met 2014. In 2014 vielen er 570 verkeersdoden; dit aantal is gelijk aan dat in 2013. Het aantal ernstig verkeersgewonden was met 20.700 in 2014 fors hoger dan in 2013.

Ook in 2014 waren ouderen en fietsers belangrijke risicogroepen. Brom- en scootmobielen vormen ook een groep van aandacht, aangezien het aantal verkeersdoden in deze groep toeneemt. Acties uit de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid, gericht op de belangrijke groepen fietsers en ouderen, werden in 2014- 2015 voortgezet. Het aantal gemeenten met een ‘Lokale aanpak veilig fietsen’ stijgt echter niet meer substantieel. Deze monitor bespreekt de voortgang van alle maatregelen binnen de Beleidsimpuls, net als een aantal ontwikkelingen die buiten de Beleidsimpuls vallen, maar wel van belang zijn voor de verkeersveiligheid. Tot slot volgen aanbevelingen over implementatie en evaluatie van beleid om de ongunstige trend in het aantal verkeersgewonden te keren.

Lees het rapport

Lees de onderzoeksverantwoording

 

Lees ook:

de factsheet Verkeersdoden in Nederland

de factsheet Ernstig verkeersgewonden in Nederland

 

Meer nieuws