Oproep aan gemeenten: Doe mee aan onderzoek naar veiligheid fietsstraten

Fietsstraten worden in Nederland steeds populairder als middel om het fietsen te stimuleren en ontbrekende schakels in het fietsnetwerk te verbinden. Desondanks zijn er weinig studies uitgevoerd om de rol en veiligheid van de fietsstraat te evalueren. Daarom start SWOV een onderzoek naar de veiligheid van fietsstraten. 

Pilotstudie 

In dit onderzoek zal een pilotstudie worden uitgevoerd met gemeenten die bereid zijn om samen te werken en waardevolle informatie te verstrekken. Het ongevalsrisico op fietsstraten met verschillende ontwerpen en tussen fietsstraten en vergelijkbare ETW's zal worden geanalyseerd op basis van ongevallengegevens en (fiets)verkeersintensiteiten. 

Doe mee 

SWOV nodigt gemeenten uit om deel te nemen aan dit project door informatie en gegevens te delen over hun huidige en toekomstige fietsstraten. Denk hierbij aan locaties van fietsstraten, beslissingsprocessen, implementatiedata, fiets- en auto-intensiteit op fietsstraten en andere wegen, en eventuele eigen evaluaties van fietsstraten. 

Door samen te werken met SWOV kunnen gemeenten bijdragen aan een beter inzicht in de veiligheid van fietsstraten, wat kan leiden tot verbeteringen in het ontwerp en de implementatie van deze belangrijke schakels in het fietsnetwerk. Geïnteresseerde gemeenten kunnen via onderstaand formulier contact opnemen met SWOV voor meer informatie over deelname aan het onderzoek.

10 + 10 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.