684 verkeersdoden in 2023: minder dan in 2022, maar geen dalende trend

In 2023 kwamen er 684 mensen om in het verkeer, zo maakte het CBS op 10 april bekend. Weliswaar zijn dit minder verkeersdoden dan in 2022, maar er is nog steeds geen sprake van een dalende trend. Met uitzondering van de 745 doden in 2022, is dit aantal verkeersdoden zelfs het hoogste in de afgelopen 14 jaar.

Opnieuw meer fietsers omgekomen dan auto-inzittenden

Bijna veertig procent van de verkeersdoden was een fietser en voor het vierde jaar op rij kwamen er meer fietsers (270) dan inzittenden van personenauto's (194) om in het verkeer. De verdeling naar leeftijd laat zien dat meer dan de helft (55%) van de verkeersdoden 60 jaar of ouder was (375 verkeersdoden).

Een nadere analyse van de verkeersveiligheidsontwikkelingen rapporteert SWOV als gebruikelijk in de Staat van de Verkeersveiligheid (eind van het jaar). De geactualiseerde SWOV-factsheet Verkeersdoden in Nederland gaat nader in op de nu beschikbare cijfers.