Reizen per bus veiligste vervoerswijze over de weg

Het reizen in een bus hoort tot de veiligste vervoerswijzen over de weg. Uit een onderzoek dat SWOV in opdracht van Koninklijke Nederlandse Vervoer heeft uitgevoerd blijkt dat het reizen per bus twee keer zo veilig is als reizen per personenauto. De trein en het vliegtuig zijn de veiligste vervoerswijzen.

Voor het onderzoek heeft SWOV de beschikbare ongevallendata geanalyseerd van de vier transportwijzen in zeven Europese landen. Deze analyses leidden tot een risicogetal:

  • Bus: 1
  • Auto: 2.0
  • Trein: 0.14
  • Vliegtuig: 0.17

Tegenover de veiligheid voor businzittenden staat echter dat busongevallen voor de weggebruiker buiten de bus (de tegenpartij) vaker ernstig aflopen dan auto-ongevallen.

In 2017 voerde SWOV een vergelijkbaar onderzoek uit, waarbij er binnen het Nederlandse verkeer is gekeken naar bussen versus personenauto’s.