Stijging aantal verkeersdoden - 629 in 2016

In 2016 zijn er 629 doden gevallen in het verkeer. Dat maakte het CBS 2 mei 2017 bekend. 

Het aantal verkeersdoden is flink hoger dan op grond van de trend tot en met 2015 verwacht zou mogen worden en daarmee reden tot zorg. Dit is de derde maal op rij dat er geen sprake is van een daling sinds de dalende trend in de jaren '70 is ingezet. SWOV acht nu ook de doelstelling van maximaal 500 verkeersdoden in 2020 buiten bereik. Alleen een uitzonderlijke daling kan de doelstelling weer binnen bereik brengen. Eerder bleek de doelstelling van maximaal 10.600 ernstig verkeersgewonden in 2020 al buiten bereik te liggen. 

SWOV directeur Peter van der Knaap: "Een stijging als deze is uitermate zorgwekkend en onderstreept de oproep die we afgelopen maand met ruim 30 andere organisaties deden: 'Verkeersveiligheid moet een nationale prioriteit voor het volgende kabinet worden'. De mobiliteit in ons land groeit in alle scenario’s van de planbureaus. Een systematische aanpak van verkeersonveiligheid is daarom harder nodig dan ooit.".

SWOV gaat de ontwikkelingen met betrekking tot verkeersdoden en -gewonden nader onderzoeken en brengt de resultaten daarvan eind 2017 uit in een nieuwe Monitor Verkeersveiligheid.

Meer informatie over het aantal verkeersdoden vindt u in de geactualiseerde Factsheet Verkeersdoden. De cijfers zelf kunt u ook raadplegen via onze Wegwijzer - Verkeersveiligheidscijfers.