SWOV in Adviesraad VN Road Safety Trust Fund

In april hebben de Verenigde Naties (VN) een fonds voor verkeersveiligheid (Road Safety Trust Fund) opgericht met als doel het wereldwijd bespoedigen van de bevordering van verkeersveiligheid. Het Fonds richt zich op het slaan van bruggen in het verkrijgen van de benodigde middelen en wil daarmee de effectiviteit op alle niveaus vergroten. Het Fonds is opgericht op verzoek van de secretaris-generaal naar aanleiding van een voorstel van de Verenigde Naties en richt zich op het mobiliseren van middelen van regeringen, intergouvernementele of niet-gouvernementele organisaties, de particuliere sector, filantropische organisaties en individuen.

Het Road Safety Trust Fund wordt bestuurd door een adviesraad, een stuurgroep, een secretariaat en een administratief agent. De adviesraad van het fonds bestaat onder meer uit twee leden van organisaties op het gebied van onderzoek en wetenschap, waar SWOV de eer heeft een van deze zetels te vervullen. SWOV-directeur Peter van der Knaap: "Ik kijk uit naar het inbrengen van SWOV-expertise om het fonds tot een succes te maken."

De andere zetel wordt vervuld door het Korea Automobile Testing & Research Institute (KATRI) uit de Republiek Korea. De oprichting van dit fonds benadrukt de noodzaak om meer te investeren in maatregelen die leiden tot duurzame verkeersveiligheid. De adviesraad kwam voor het eerst bijeen in Genève op 9 augustus en zal opnieuw bijeenkomen op 21 november.