SWOV-grondlegger en eerste directeur Erik Asmussen (94) overleden

Op 24 september kregen wij het bericht dat zaterdagnacht 22 september prof. ir. Erik Asmussen is overleden. De heer Asmussen was de eerste directeur van SWOV en stond aan de basis van het wetenschappelijk verkeersveiligheidsonderzoek in Nederland. Sinds de oprichting in 1962 tot en met 1985 was hij directeur bij SWOV. In 1982 werd hij benoemd als hoogleraar in de Verkeersveiligheid aan de Technische Universiteit te Delft.

Erik Asmussen heeft veel betekend voor het instituut. SWOV denkt dan ook met veel waardering en dankbaarheid aan hem terug. Gedenkwaardig zijn onder andere zijn bijdrage aan de eerste Nota Verkeersveiligheid, waarin SWOV voor het eerst haar visie op en kennis over het bestrijden van verkeersonveiligheid wereldkundig maakte. Daarin werd afgerekend met een traditionele benadering van de verkeersonveiligheid via de schuldvraag en het brokkenmakersmodel. Ook werd onder zijn voorzitterschap van de OECD scientific expert group, zijn -nog altijd actuele- visie over integrale beheersing van verkeersonveiligheid internationaal aanvaard en overgenomen.

In de zomer van 2017, liet Erik Asmussen zijn onverminderde betrokkenheid bij de verkeersveiligheid blijken in een vraaggesprek met de huidige SWOV-directeur.

Een treffende passage uit het Liber Amicorum dat ter gelegenheid van zijn afscheid van SWOV in 1986 is uitgebracht:

"hij liep niet alleen zijn tijd vooruit in de manier waarop hij over verkeersveiligheid nadacht, hij wees ons ook de weg vooruit".

SWOV wenst de naasten van Erik Asmussen veel sterkte toe.