SWOV: kruispuntveiligheid samen met gemeenten onderzoeken

60% van de doden bij fietsongevallen binnen de bebouwde kom valt op een kruispunt. Bij ernstig gewonden is dit zelfs 75%. Veel gemeenten vragen zich dan ook af of hun kruispunten wel veilig genoeg ingericht zijn en hoe dit beter kan. SWOV wil samen met gemeentelijk wegbeheerders onderzoek doen naar kruispuntveiligheid.

Wat een kruispunt meer of minder veilig maakt, daarover is eigenlijk maar weinig bekend. Er is op dat gebied nog veel onderzoek nodig. Dat onderzoek willen we de komende jaren doen en daar heeft SWOV lokale en regionale wegbeheerders bij nodig.

Wat gaan we doen?

We willen van zo veel mogelijk kruispunten in Nederland verkeersstromen en onveilige situaties analyseren. Wij gaan dat onder meer doen met software die videobeelden van verkeersmanoeuvres analyseert. Vertrekkend vanuit de Duurzaam Veilig-principes kunnen we met de analyseresultaten bepalen welke onveilige kenmerken van een kruispunt om maatregelen vragen. In 2020 hebben we deze methode met succes toegepast bij de evaluatie van de herinrichting van twee Haagse kruispunten.

Meedoen aan ons onderzoek?

Het onderzoek is mede afhankelijk van financiering door lokale en regionale wegbeheerders. Overweegt u als gemeente een of meer kruispunten opnieuw in te richten, of heeft u kruispunten die u als onveilig aanmerkt? U kunt aan ons onderzoek meedoen door van deze kruispunten beeldmateriaal en/of data beschikbaar te stellen.
Voor een financiële deelname aan het onderzoek ontvangt u een analyse en rapportage van de resultaten van het onderzoek, inclusief die van uw kruispunten. Deze gegevens vergroten de algehele kennis over kruispuntveiligheid. Uw deelname helpt dus niet alleen ons, maar ook uw collega-wegbeheerders om het verkeer veiliger te maken. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over deelname? Neem dan contact op met Gert Jan Wijlhuizen. U kunt ook uw gegevens hieronder achterlaten. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.