SWOV-prognose verkeersveiligheid in 2020 en 2030

SWOV heeft haar prognose voor de verkeersveiligheid in 2020 en 2030 gepubliceerd en aan de minister van Infrastructur en Milieu aangeboden.

In de aanbiedingsbrief wordt ook het geschatte aantal ernstig verkeersgewonden in 2014 vermeld: 20.700. Dit is een toename met 1.900 ten opzichte van 2013. Eind november zal SWOV het rapport uitbrengen waarin de berekeningswijze wordt verantwoord om het aantal ernstig verkeersgewonden vast te stellen, gevolgd door een nadere analyse in de Monitor Beleidsimpuls Verkeersveiligheid in december van dit jaar.

Prognose 2020 en 2030

In 2020 vallen er naar verwachting tussen de 500 en 510 verkeersdoden bij het huidige en voorgenomen verkeersveiligheidsbeleid. Het verwachte aantal slachtoffers is daarmee ongeveer gelijk aan de doelstelling voor dat jaar: maximaal 500 verkeersdoden in 2020. De berekende waarde is gebaseerd op aannamen over de voortzetting van de risico-ontwikkeling en op verwachtingen rond de ontwikkeling van de mobiliteit en het verkeersveiligheidsbeleid. Naar verwachting vallen er in 2020 tussen de 16.600 en 17.600 ernstig verkeersgewonden. De doelstelling van maximaal 10.600 ernstig verkeersgewonden in 2020 wordt met het huidige en voorgenomen beleid zeer waarschijnlijk dus niet gerealiseerd.

Voor 2030 variëren de prognoses voor het aantal ernstig verkeersgewonden tussen de 14.700 en 19.200. De onzekerheid in de prognose wordt met name veroorzaakt door onzekerheden in de mobiliteitsontwikkelingen, in de uitwerking van de ‘Lokale aanpak veilig fietsen’ in concrete maatregelen en in hun effecten, en door onzekerheden in de ontwikkelingen op het gebied van voertuigautomatisering en rijtaakondersteuning.

Ook in 2030 zal de doelstelling 2020 voor ernstig verkeersgewonden zeer waarschijnlijk nog niet gehaald zijn bij voor die periode voorgenomen beleid. Het aantal verkeersdoden ligt in 2030 naar verwachting tussen de 330 en 470.

Lees het rapport De verkeersveiligheid in 2020 en 2030

Lees de aanbiedingsbrief aan de minister van Infrastructuur en Milieu.

Lees het uitgebreide onderzoeksrapport Verkeersveiligheidsprognoses 2020 en 2030

Lees het rapport Schatting van het aantal ernstig verkeersgewonden in 2014

 

Meer nieuws