SWOV start onderzoek naar lesmethoden rijopleiding

Is het beter om rijlessen te spreiden over een langere periode of is het juist beter in een kortere periode een compacte opleiding te volgen? En welke lesmethoden zijn hierbij het meest geschikt? Deze vragen wil SWOV in een nieuw te starten onderzoek beantwoorden. Het onderzoek is een vervolg op een inventarisatie van de didactische uitgangspunten van verschillende vormen van verkeerseducatie, waaronder ook de opleiding voor het rijbewijs B. Het rapport over de inventarisatie is vandaag gepubliceerd (link onder aan deze pagina).

Veiligheid op strategisch niveau en de manier waarop dit het beste via rijopleiding en trainingen gerealiseerd kan worden, zijn enkele aandachtspunten die SWOV in haar rapport noemt en waar in 2023 nader onderzoek naar zal worden gedaan. Een van de vragen die hierbij aan bod komen, is welke invloed het over de tijd spreiden dan wel comprimeren van rijlessen heeft op de mate waarin iemand een veilige bestuurder wordt. Een andere vraag is wat de beste manier is om de rijopleiding in te richten: met een geleidelijke opbouw van de moeilijkheidsgraad of door leerlingen juist stimuleren om fouten te maken en daarvan te leren?

Rapport Roemer

Naar aanleiding van de politieke wens om de kwaliteit van de rijscholenbranche te verbeteren, publiceerde Emile Roemer in 2021 ‘Van rijles naar rijonderwijs’ onder meer het advies  om de rijopleiding B in fasen of modules op te bouwen.

Andere educatievormen

Behalve naar de rijopleiding B heeft SWOV ook gekeken naar andere vormen van verkeerseducatie en de didactische uitgangspunten en leertheorieën die daarbij gevolgd worden. In een later stadium zal SWOV ook daar vervolgonderzoek naar doen.