TRENDLINE: Dataverzameling over veiligheidsindicatoren voortzetten en verfijnen

Met het EU-project TRENDLINE - dat door SWOV wordt geleid - verzamelen 29 Europese landen zogeheten risico-indicatoren voor de verkeersveiligheid, ook wel Key Performance Indicators of KPI’s. Voorloper van TRENDLINE was het eveneens Europese project BASELINE. Hieraan namen 18 Europese landen deel.

Het TRENDLINE-project heeft als doel om met de lessen uit BASELINE enerzijds tot verbeterde methodologieën te komen voor dataverzameling van de acht KPI’s en anderzijds om een aantal nieuwe indicatoren te identificeren en hun relevantie te testen. De verzamelde KPIs kunnen worden gebruikt voor verkeersveiligheidsbeleid en als instrument om de verkeersveiligheid te monitoren en landen onderling te vergelijken. Inzicht in de KPI’s van de deelnemende landen moet daarnaast bijdragen aan een effectiever EU-verkeersveiligheidsbeleid zoals uitgezet voor 2021-2030.

De acht KPI’s die in BASELINE werden verzameld waren: rijsnelheid, gordelgebruik, helmgebruik op gemotoriseerde tweewielers, rijden onder invloed van alcohol, afleiding, voertuigveiligheid, infrastructuur (ritten over als veilige beoordeelde wegen), snelheid van traumazorg.