VALOR-artikel: Huidige kengetallen onderschatten waarde vermeden verkeersslachtoffers

Het internationale samenwerkingsverband VALOR (VALue Of Road safety), waar SWOV deel van uit maakte, heeft een artikel gepubliceerd in ESB (vakblad voor economen): Huidige kengetallen onderschatten waarde vermeden verkeersslachtoffers. Hierin stond de vraag centraal hoe het voorkomen van verkeersslachtoffers kan worden uitgedrukt in geld. Eerder verscheen ook al het rapport Monetary valuation of the prevention of road fatalities and serious road injuries over hetzelfde onderwerp.

De Waarde van een statistisch mensenleven (VSL: Value of a Statistical Life) en de Waarde van een statistisch ernstig gewonde (VSSI: Value of a Statistical Serious Injury) werden binnen het VALOR-project vastgesteld voor de landen België, Duitsland, Frankrijk en Nederland. Voor Nederland is een VSL van € 6,3 miljoen per slachtoffer geschat en een VSSI van € 1,0 miljoen. De schattingen voor Nederland zijn ongeveer twee tot drie keer hoger dan de huidige officiële waarde van de VSL (€ 2,8 miljoen, prijspeil 2018) en de VSSI (€ 0,3 miljoen, prijspeil 2018). Voor elk deelnemend land zijn de VALOR-schattingen hoger dan de geldende waarden waarmee de omvang van verkeersveiligheidseffecten fors is toegenomen. De onderlinge verschillen tussen de vier landen zijn, in vergelijking met deze toename gering. De publicaties leggen uit waarom deze nieuwe waarderingskengetallen plausibel zijn.

Het VALOR-samenwerkingsverband bestond uit VIAS (België), BASt (Duitsland), Université Gustave Eiffel (Frankrijk), W2economics, het Kennisinstituut voor Mobiliteit en SWOV.