Verkeersveiligheid in Marokko: een succesvolle samenwerking

Het Marokkaanse CNPAC en de Nederlandse organisaties SWOV en RDW werkten succesvol samen in een project om de Marokkaanse verkeersveiligheid te verbeteren. Tijdens een Marokkaanse handelsmissie naar Nederland in maart 2013, bracht de Marokkaanse delegatie ook een bezoek aan SWOV, RDW en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

De delegatie maakte kennis met de Nederlandse aanpak van de verkeersveiligheid en verder contact leidde tot het verzoek aan Nederland om een bijdrage te leveren aan het opbouwen van de verkeersveiligheidsexpertise in Marokko.

Dit project, waarin de Safe System Approach een hoofdrol speelt, wordt gezamenlijk uitgevoerd door SWOV, RDW en CNPAC, het Marokkaanse Nationaal Comité voor Preventie van Verkeersongevallen. Het project wordt gefinancierd uit het Matra-Zuid Programma van het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat wordt uitgevoerd door de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO).

Lees het artikel:
Internationale samenwerking; de weg naar verbetering van de verkeersveiligheid in Marokko

Lees het rapport:
Extending the road safety research and development capacity in Morocco : a joint CNPAC, SWOV and RDW initiative