Dr. ir. Wendy Weijermars is hoofd van de afdeling ‘Infrastructuur en Verkeer’ en is betrokken bij verschillende onderzoeken op dit terrein. Wendy is ook internationaal actief.  Zo was zij betrokken bij de EU-projecten SafetyCube, LEVITATE en AMIGOS.

In het verleden was Wendy verantwoordelijk voor de jaarlijkse Monitor Verkeersveiligheid en de verkeersveiligheidsverkenningen van SWOV. Daarnaast heeft zij zich bezig gehouden met de evaluatie van Duurzaam Veilig en met onderzoek naar letsels en letselgevolgen van ernstig verkeersgewonden. Als zodanig heeft zij een brede kennis van het vakgebied.

In 2007 is Wendy Weijermars aan de Universiteit Twente gepromoveerd op het proefschrift Analysis of urban traffic patterns using clustering.

wwe.jpg

Contact

Afdeling:
Infrastructuur en verkeer
Tel. nr.:
070 3173 333
E-mail: