Wat is er bekend over de baten van investeringen in verkeersveiligheid?

Antwoord

De baten van investeringen in verkeersveiligheid bestaan uit de besparing van de kosten van ongevallen. De maatschappelijke kosten van verkeersongevallen worden geschat € 27 miljard in 2020 (zie de vraag Hoe hoog zijn de kosten van verkeersongevallen?). Als er helemaal geen verkeersongevallen meer zouden gebeuren, zou dit de maatschappij dus € 27 miljard per jaar schelen (ten opzichte van de situatie in 2020), waaronder ook immateriële kosten in de vorm van vermeden leed en verlies van kwaliteit van leven (zie ook de vraag Wat verstaan we onder immateriële kosten van verkeersongevallen?). Daartegenover staat dat investeringen nodig zijn om het aantal ongevallen en slachtoffers te verminderen. Ter indicatie: het totale bedrag dat nodig is om het aantal verkeersdoden tot (bijna) nul te reduceren in 2050 is geschat op € 15 miljard [33]. Hoewel dit een ruwe indicatie is, geeft het aan dat de baten van investeringen al snel de kosten overstijgen.

De gunstige baten-kostenverhouding van investeringen in verkeersveiligheid blijkt ook uit maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s; zie ook de vraag Wat zijn maatschappelijke kosten-batenanalyses?). In een MKBA van investeringen in Duurzaam Veilig-maatregelen in de periode 1998-2007, waaronder verbetering van infrastructuur en voertuigveiligheid en intensivering van handhaving, werden de totale baten geschat op ongeveer € 2 miljard. De kosten van de maatregelen bedroegen ongeveer € 0,5 miljard, wat resulteert in een gunstige baten-kostenverhouding van 4 : 1. Ook een aantal planbureaus [28] concludeerden begin 2000 al dat investeringen in verkeersveiligheid kosteneffectief zijn. Verder laten internationale overzichten van MKBA’s [31] [32] zien dat verkeersveiligheidsmaatregelen over het algemeen hogere baten dan kosten hebben.

Image
pv-20090422-01.jpg
Onderdeel van factsheet

Kosten van verkeersongevallen

De maatschappelijke kosten van verkeersongevallen worden geschat op € 27 miljard in 2020 (met een bandbreedte van € 15 tot € 36 miljard). Dit is Meer

Deze factsheet gebruiken?