Onderzoek

SWOV voert het meeste onderzoek uit binnen een jaarprogramma dat wordt gesubsidieerd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarnaast voert SWOV onderzoeksprojecten uit voor provinciale, regionale en lokale overheden en voor andere opdrachtgevers in binnen- en buitenland zoals de EU. De onderzoeksresultaten worden meestal gepubliceerd in een rapport en/of in een wetenschappelijk artikel.

Een selectie uit in 2021 gepubliceerd SWOV-onderzoek

Een selectie uit in 2021 gepubliceerde wetenschappelijke artikelen