2e tranche investeringsimpuls bespaart bijna 600 slachtoffers over 30 jaar

De 2e tranche van de Investeringsimpuls Verkeersveiligheid zal over de komende 30 jaar bijna 600 ernstige verkeersslachtoffers voorkomen. Die slachtofferbesparing wordt behaald als alle verkeersveiligheidsmaatregelen worden uitgevoerd waarvoor decentrale overheden financiering in de 2e tranche van de Investeringsimpuls hebben aangevraagd. De totale Investeringsimpuls omvat tot 2030 een bedrag van 500 miljoen euro, te besteden in 3 tranches. 

In opdracht van het ministerie van IenW heeft SWOV een inschatting gemaakt van het aantal voorkomen slachtoffers en de daaruit voortvloeiende kostenbesparing als gevolg van de door de medeoverheden aangevraagde verkeersveiligheidsmaatregelen. net als bij de doorrekening van de eerste tranche, blijkt dat wanneer alle maatregelen worden uitgevoerd er over een periode van 30 jaar veel (592) verkeersslachtoffers worden voorkomen, waarvan 15 verkeersdoden. Dit is ten opzichte van de situatie zonder dat deze maatregelen worden genomen. Daarmee leveren de maatregelen 1,5 keer zoveel baten op als dat ze kosten. Onder andere maatregelen als het aanbrengen van verlichting, de aanleg van uitritconstructies, het doorvoeren van snelheidsverlagingen en het verwijderen van fietspaaltjes blijken kosteneffectief.