Eerste fase onderzoek veiligheid fietsstraten afgerond

SWOV heeft de eerste fase afgerond van haar onderzoek naar de veiligheid van fietsstraten: een literatuurstudie naar de inrichtingsrichtlijnen en naar de kennis over de veiligheid van fietsstraten binnen de bebouwde kom.

Hoewel fietsstraten in Nederland steeds vaker worden toegepast, is er maar weinig bekend over de verkeersveiligheid ervan. SWOV is daarom een onderzoek gestart om meer zicht te krijgen op die veiligheid. Projectleider Wendy Weijermars: ’Om te kunnen zeggen of fietsstraten goed zijn voor de verkeersveiligheid, willen we een ongevallenstudie uitvoeren. Maar daarnaast vinden we het ook belangrijk om zicht te krijgen op hoe groot het areaal aan fietsstraten nu is, hoe wegbeheerders (voornamelijk gemeenten) ze inrichten en welke afwegingen een rol spelen om een fietsstraat aan te leggen c.q. een bestaande weg tot fietsstraat om te vormen.’‘

Het onderzoek dat we hiervoor uitvoeren bestaat uit 3 fasen. De zojuist afgeronde literatuurstudie was de eerste fase. Fase twee is op dit moment in uitvoering: een haalbaarheids- of pilotstudie waarin we voor een beperkt aantal gemeenten nagaan waar fietsstraten liggen, hoe ze zijn ingericht en hoeveel ongevallen er de afgelopen jaren gebeurd zijn. We gaan hiermee na of een grootschalige ongevallenstudie haalbaar en zinvol is. Zo ja, dan volgt een grootschalig onderzoek in fase drie.’

Voor de pilotstudie konden (én kunnen) gemeenten zich aanmelden om informatie en gegevens te delen over hun huidige en toekomstige fietsstraten, zoals locaties van fietsstraten, beslissingsprocessen, implementatiedata, fiets- en auto-intensiteit op fietsstraten en andere wegen, en eventuele eigen evaluaties van fietsstraten.

Weijermars: ‘Fietsstraten kunnen een belangrijke rol vervullen in het fietsnetwerk en dus is het belangrijk om meer zicht te krijgen op de veiligheid en meest veilige inrichting hiervan. Dat is wat we met dit onderzoek beogen.’

Als gemeente meedoen aan het onderzoek? swov.nl/fietsstraatonderzoek