ETSC: ‘EU, investeer meer in veiligheid wegen buiten de kom’

Nationale regeringen moeten aanzienlijk investeren in de veiligheid van wegen buiten de bebouwde kom om het doel – halvering van het aantal verkeersdoden in 2023 – te halen. Dit stelt de European Transport Safety Council (ETSC) in haar rapport dat op 28 maart 2024 is gepubliceerd. Uit het rapport blijkt dat in 2022 ongeveer 10.000 mensen stierven op niet-auto(snel)wegen buiten de bebouwde kom, in de EU ongeveer de helft van alle verkeersdoden.

De ETSC dringt aan op het veiliger maken van deze wegen onder andere door rijrichtingscheiding te plaatsen, obstakels langs de weg te verwijderen of af te schermen en door de aanleg van vrijliggende fietspaden. Ook bepleit de ETSC de verplichte invoer van het eCall’-noodoproepsysteem van de EU dat vereist is op alle nieuwe auto’s, wordt uitgebreid naar andere voertuigtypen, met name motorfietsen. Een eCall-systeem stuurt bij een ongeval de locatie-informatie rechtstreeks naar de hulpdiensten.