Gepubliceerd: Interpolis Barometer 2023

SWOV heeft in opdracht van Interpolis de Barometer 2023 uitgevoerd, een tweejaarlijks vragenlijstonderzoek onder automobilisten, fietsers en voetgangers waarin de ontwikkeling in het telefoongebruik in het verkeer wordt gevolgd.

Uit de Barometer 2023 blijkt dat het telefoongebruik in het verkeer is toegenomen van 72% naar 75%. Volwassenen zijn de telefoon bovendien vaker gaan gebruiken in het verkeer, vooral als fietser en als automobilist. Ook gaf 20% van de ondervraagde volwassenen aan wel eens online te vergaderen in het verkeer.

Het telefoongebruik onder jongeren is niet significant veranderd