Gepubliceerd: Rapport Kennis en gebruik van verkeersveiligheidsdata onder gemeenteambtenaren

Bij het gebruik van diverse verkeersveiligheidsdata en databronnen stuiten veel gemeenten op obstakels die het ontwikkelen van verkeersveiligheidsbeleid kunnen bemoeilijken. SWOV identificeerde twee obstakels.

  1. Toegang tot data
    Gemeenten nu moeten betalen om toegang te krijgen tot bepaalde databronnen.
  2. Kennis van data
    De overgrote meerderheid van de gemeenten geeft aan geen ondersteuning te hebben bij dataproblemen op het gebied van verkeersveiligheid. Dit bemoeilijkt hen om de betrouwbaarheid van data in te schatten.

SWOV zag ook positieve elementen. Zo bleek dat gemeenten voor hun SPV-de risicoanalyses een breed palet aan databronnen gebruiken en dat veel provincies hun regierol oppakken voor het verzamelen, ontsluiten, gebruiken en ondersteunen op gebied van data voor gemeenten.

In het rapport Kennis en gebruik van verkeersveiligheidsdata onder gemeenteambtenaren, doet SWOV aanbevelingen om deze obstakels op te lossen, waaronder het centraal in de organisatie onderbrengen van data, om de toegankelijkheid te verbeteren en de integratie met andere data-expertise.

Het rapport maakt deel uit van een reeks onderzoeken naar de aanwezigheid en het gebruik van verkeersveiligheidskennis bij gemeenten en gemeenteambtenaren. Het eerste onderzoek, waarover in 2020 werd gerapporteerd, richtte zich op welke kennissoorten gemeenteambtenaren hebben (zoals procedurele kennis of strategische). In 2023 rondde SWOV een onderzoek af naar de kennis op basis waarvan gemeenten de effectiviteit van verkeersveiligheidsmaatregelen inschatten. In de tweede helft van 2024 verwacht SWOV het laatste onderzoek uit de onderzoekreeks af te ronden.