Gepubliceerd: Speed-pedelecongevallen: Hoe ontstaan ze, waar gebeuren ze en hoe zijn ze te voorkomen?

Gezien de toename van het aantal speed-pedelecs in Nederland is het goed te weten hoe met deze voertuigen in het verkeer wordt omgegaan en tot welk type ongevallen het gebruik van speed-pedelecs leidt. Observatiestudies van natuurlijk rijgedrag hebben een eerste inzicht gegeven in het gedrag van speed-pedelecrijders en de omgang met speed-pedelecs in het verkeer. Het SWOV-rapport Speed-pedelecongevallen: Hoe ontstaan ze, waar gebeuren ze en hoe zijn ze te voorkomen? geeft inzicht in het soort ongevallen dat gebeurt en in de factoren die een rol spelen bij het ontstaan en de afloop van deze ongevallen.

Het SWOV-team voor diepteonderzoek naar verkeersongevallen bestudeerde 29 speed-pedelecongevallen. Deze ongevallen zijn samen te vatten in vijf subtypen met een bijbehorend ‘prototypisch’ scenario:

  1. Speed-pedelecrijder verliest controle door glad, vuil of kapot wegdek.
  2. Speed-pedelecrijder botst met een obstakel.
  3. Speed-pedelecrijder neemt risico’s waardoor een botsing volgt met een andere weggebruiker of een val als gevolg van een noodmanoeuvre die de speed-pedelecrijder moet uitvoeren.
  4. Andere weggebruiker neemt risico’s waardoor de speedpedelecrijder in botsing komt met een andere weggebruiker of ten val komt als gevolg van een uitwijkmanoeuvre of een botsing tegen een obstakel.
  5. Speed-pedelecrijder rijdt op een onoverzichtelijk of complex kruispunt waar een botsing volgt met een andere weggebruiker.

De scenario’s laten zien hoe dergelijke speed-pedelecongevallen ontstaan en welke aspecten van infrastructuur, gedrag en voertuig daarbij een rol spelen. Deze kennis kan richting geven aan beleid om het gebruik van speed-pedelecs zo veilig mogelijk te maken; voor de speed-pedelecrijders en hun medeweggebruikers.