Verkeersslachtoffers in Europa: halvering aantal verkeersdoden in 2020 niet meer haalbaar

Het jaarlijks aantal verkeersslachtoffers in Europa in 2020 halveren ten opzichte van 2010 lijkt niet meer haalbaar. Hoewel de meeste Europese landen in 2019 minder verkeersdoden te betreuren hadden dan in 2010, is de daling te gering. Na de goede resultaten tussen de jaren 90 en nul dankzij de DV-aanpak, laat Nederland inmiddels zelfs een stijging van 3% zien in het aantal verkeersdoden ten opzichte van 2010 en een stijging van 14% in het aantal ernstig verkeersgewonden.

Letty Aarts“De daling die we in Nederland zagen vanaf de jaren 70, is sinds 2010 gestagneerd. In 2018 kwam de rijksoverheid met het nieuwe Strategisch Plan Verkeersveiligheid, en verscheen de derde editie van de Duurzaam Veilig-visie tegelijk met de ultieme ambitie van een slachtoffervrij verkeerssysteem. Inmiddels werken in Nederland de overheden samen aan een nieuwe risicogestuurde aanpak, waarin SPI’s (Safety Performance Indicators) en investeringen een belangrijke rol spelen. Zo heeft de rijksoverheid een half miljard euro beschikbaar gesteld als cofinanciering voor effectieve infrastructurele maatregelen de komende 10 jaar. Er zijn nog andere effectieve maatregelen die nog op weinig publiek draagvlak lijken te kunnen rekenen, zoals de fietshelm. Als we er niet in slagen een nieuwe impuls te geven aan maatregelen waarvan we weten dat ze effectief zijn,  dan kan dat betekenen dat het aantal verkeersslachtoffers in Nederland niet veel verder zal dalen.”

Dit staat in het op 17 juni gepubliceerde jaarlijkse Road Safety Index Report van de ETSC.