601 documenten gevonden.

Gepubliceerd: (SWOV) | Davidse, R.; Vlakveld, W.; Craen, S. de
Gepubliceerd: (SWOV) | Kint, S.T. van der; Vlakveld, W.P.; Zwart, R.B.E. de; Mons, C.; Hoekstra, A.T.G.; Schagen, I.N.L.G. van
Onder verkeerseducatie verstaan we alle educatieve activiteiten die als doel hebben verkeersgedrag positief te beïnvloeden. De activiteiten zijn vooral gericht op het vergroten van kennis, inzicht, vaardigheden en motivaties. Verkeerseducatie is in principe relevant voor alle verkeersdeelnemers, jong en oud, in alle verkeersrollen: permanente verkeerseducatie.
Onder voorlichting over verkeersveiligheid vallen alle activiteiten en producten voor een vrijwillige, blijvende verandering van kennis, houding of gedrag. Er is weinig evidentie dat opzichzelfstaande massamediale voorlichting effectief is in het veranderen van gedrag of het verbeteren van de verkeersveiligheid. Uit onderzoek blijkt wel dat campagnes kunnen bijdragen aan het vergroten van…

In Nederland moet je een theorie- en praktijkexamen afleggen voor het behalen van het rijbewijs B, het rijbewijs voor het besturen van een personenauto. Rijlessen nemen is niet verplicht, maar zonder deze lessen is het vrijwel onmogelijk om voor het praktijkexamen te slagen.

Gepubliceerd: | Van der Kint, S.T.; Van Schagen, I.; Vlakveld, W.; Mons, C; De Zwart, R.; Hoekstra, T.
Gepubliceerd: (SWOV) | Doumen, M.J.A.; Orji, M.A.C.; Schagen, I.N.L.G. van
Gepubliceerd: | Vissers, J.; Slinger, W.; Hukker, N.; Kluitman, A.
Gepubliceerd: | Eenink, R.
Gepubliceerd: (SWOV) | Doumen, M.J.A.; Schagen, I.N.L.G. van